Gençlik Dayanışma Platformu Giresun Alucra Suyurdu Köyü’ nün bilinçli gençlerinin topluma daha faydalı olmak adına 2022 yılının Aralık ayında oluşturdukları platformdur. 2022 yılında kurulmuş, eğitim, gençlik ve hayat boyu öğrenme kapsamında çalışmalar yapan aktif bir Sivil Toplum Platformudur. Platform, genç bireyler başta olmak üzere tüm bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel konularda gelişimine katkı sağlamak amacı ile çalışmalar yürütmektedir.

 

 

Kişilerarası ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın saygı ve dostluk ilişkilerini geliştirmek, kültürler ve nesiller arası diyalogu sağlamak/arttırmak, stk kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, sosyal sorunları ele alarak çözüme yönelik doneler üretmek/farkındalığın oluşturulmasını sağlamak, gençlerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmasına ve uyum sağlamasına katkı sağlamak, diğer kültür ve yapıdaki toplumlarla etkileşimin güçlenmesine katkı sağlamak dolayısı ile bu tür faaliyetleri eğitim yolu ile desteklemek amacı ile çalışmalarını devam ettirmektedir. ulusal ve uluslararası alanda potansiyel veya dezavantajlı statüde bulunan bireylerin istihdam durumlarını, istek ve önerilerini, mevcut sorun ve yaklaşımlarını ele alarak modern eğitim metotları ile destekleyici sosyo-kültürel gelişim etkinlikleri, proje ve faaliyetleri inşa etmek, bu çalışmalardan elde edilen çıktıların hedef kitle üzerinde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.